عکس

معرفی کمیته اداری و مالی و اقتصادی

31 مرداد 1394 - 23:04 - 20 January 2018
فرستنده : مدیر سایتبدون نظر [ 1316 ] بازدید
A-
A+

 

نام : حمید رضا ذکاوتی

سمت: رئیس کمیته اداری و مالی و اقتصادی

 

 

شرح وظایف :

1ـ نظارت بر امور كميته‌هاي زير مجموعه.

2 ــ انجام امور اداري و پيگيري مسائل اداري هیات در ساير ارگان‌ها و ادارات.

3 ـ نظارت بر خريد مواد و لوازم مصرفي و سرمايه‌اي هیات از طريق مأمور خريد با رعايت تشريفات قانوني.

4 ــ نگهداري اموال و تجهيزات و رسيدگي و ظارت بر نحوه استفاده لوازم مصرفي.

5 ــ نظارت بر نگهداري و كنترل كالا در انبار.

6 ــ نظارت بر حسن انجام امور خدماتي.

7 ــ تهيه وسايل پزشكي و كمك‌هاي اوليه.

8 ــ نظارت بر تهيه مكان و لوازم برگزاري كلاس‌ها و سمينارها.

9 ــ چاپ بليط مسابقات و نظارت بر فروش آن.

10ـ انجام خريدهاي هیات از طريق مأمور خريد با رعايت مقررات قانوني.

11 ــ انجام امور خدماتي برگزاري كلاسهاي آموزشي.

12 ــ پذيرايي از مدرسين، داوران و تيم هاي اعزامي در محدوده وظايف.

13  ـ انجام وظيفه در زمينه برگزاري مراسمات مختلف.

14 ـ انجام ساير امور مشابه در حدود و وظايف.

 

 

 

 

نام: افسانه صمدی

سمت : رئیس کمیته دبیرخانه

تلفن تماس :  05138430364 داخلی 0-8

 

شرح وظایف کمیته دبیرخانه

1 ـ7ـ مسئول ثبت و ارجاع و نگهداري و بايگاني نامه‌هاي رسيده.

2 ـ 7 ـ تايپ و شماره و مهرنامه‌هاي صادره.

3 ـ7 ـ تكثير و ارجاع نامه‌ها و بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي ارسالي.

4 ـ 7 ـ پيگيري در مورد نامه‌ها و وظايف محوله اداري.

5 ـ 7 ـ نگهداري از مهرها و دفاتر هیات.

6 ـ 7 ـ نگهداري از اموال تحويلي مانند كامپيوتر، دستگاه كپي، فاكس و ...

7 ـ7 ـ بايگاني و نگهداري و صدورنامه‌هاي محرمانه.

8 ـ 7 ـ انجام ساير امور محوله در محدوده وظايف.

 

اعضای کمیته اداری و پشتیبانی

 

نام: مرجان حسینی راد

سمت :عضو دبیرخانه

 

 

 

 

نام : محمد علی مددی

سمت: خدمات 

ارسال نظر جديد ( فقط اعضا )
ورود به حساب کاربري

کد امنيتي بازنگري تصوير
لطفا متن تصوير رو به روي کد امنيتي را در فيلد کد امنيتي وارد نماييد .

برنامه بازی ها

جدول

# نام تيم بازي تفاضل امتياز